Laterna System
Bokningsinformation - Hyresvillkor
Hög- och Lågsäsong

Högsäsong: Vecka 1 – 9, 25 – 35 samt 51 -53
Lågsäsong: Vecka 10 - 24 och 36 - 50


Veckovis uthyrning

Stugorna hyrs vanligtvis ut veckovis med ankomstdag på lördagen tidigast klockan 15.00 och avresedag på lördagen senast klockan 12.00. Stugvärden behöver tre timmar för att se över stugan innan nya gäster anländer. Stugorna kan ibland, främst under lågsäsong, även hyras ut per dygn. Stugorna får ej hyras ut i andra hand.Det är inte tillåtet att bo fler personer i stugan än det antal som anges i beskrivningen utan kontaktpersonens medgivande. Det är inte heller tillåtet att besökare ställer upp husvagn / tält eller liknade i närheten och nyttjar stugan utan kontaktpersonens tillstånd.


Köksutrustning, möbler mm

Stugorna är utrustade och möblerade för minst det antal personer / bäddar som anges. Finns det småbarn i familjen kan ofta stugvärden ordna med extra barnsäng. Handdukar och sänglinne medtages av hyresgästen.


Bokning och betalning

En stuga bokas vid muntlig eller skriftlig kontakt med Laterna System stugförmedling. En bekräftelse och faktura på bokningen skickas därefter till hyresgästen. Hyresgästen får även besked om kontaktperson (stugvärd) och vägbeskrivning.

En anmälningsavgift på 20% av det totala priset betalas in till Laterna System på angivet konto inom två veckor efter att hyresgästen bokat en stuga. Resterande belopp (80%) av det totala priset ska betalas till Laterna System senast fyra veckor innan ankomstdag. Om dessa inbetalningar ej skett inom utsatt datum är stugan avbokad och öppen för andra att hyra.

Om hyresgästen önskar avboka en stuga pga personliga skäl ska detta meddelas Laterna System snarast så att andra intresserade ges möjlighet att boka stugan. Anmälningsavgiften återbetalas ej vid avbokning. Om avbokning sker inom fyra veckor innan bokat ankomstdatum, behålles 50% av den totala hyreskostnaden av uthyraren.


Städning

Hyresgästen kommer till en städad stuga och förväntas lämna stugan i lika gott skick. Stugägaren har rätt att kräva ersättning för städning om stugan lämnats ostädad.


Uppkomna skador

Om något av stugägarens egendom skadas under vistelsen ska stugvärden informeras om detta. Stugägaren har rätt att kräva skälig ersättning för objekt som skadats eller försvunnit under en uthyrningsperiod.


Hyresgästens försäkringsskydd

Eventuellt försäkringsskydd för hyresgästen och dennes tillhörigheter under vistelsen i stugan ordnas och bekostas av hyresgästen.


Force majeure

Stugägaren / Laterna System stugförmedling har rätt att frånträda avtalet om hyresobjektet inte kan tillhandahållas eller nyttjas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, eldsvåda, icke temporära avbrott i vatten eller energitillförseln eller annan omständighet av lika ingripande beskaffenhet, som stugägaren inte råder över och inte heller kunnat förutse.